Sa kohë mund të mbahet dikush në paraburgim në Gjermani ?

Pre-trial detention in Germany - what to do?

Sa mund të zgjasë paraburgimi në Gjermani ? Si në çdo vend të civilizuar e keqja që shteti mund të bejë me një qytetar është të I’a marre lirinë e tij. Pikerisht kjo ndodh kur dikush është në mbajtje,për më tepër liria e tij është  marrë pa nje vendim përfundimtar.Dhe – si ne te gjithë … Weiterlesen …

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow