pensioni Gjerman pas divorcit

Grave Kosovare që ju takon pensioni Gjerman pas divorcit. Ligji familjarë Gjerman ofron një ligj te vecantë i cili është i panjohur në vendet tjera.Ajo quhet “Versorgungsausgleich“ Cfarë do të thotë? Rregullimet e të drejtave të pensioneve do të thotë që pas divorcit të drejtat e daljes në pensionin e fituar gjatë marteses e deri … Weiterlesen …

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow