trashegimia ne shtetin gjerman

trashegimia ne shtetin gjerman

A keni trashëguar në Gjermani?

A keni probleme me gjykatat gjermane dhe banka?

Kontakt:

bucolli@avokatgjerman.com (shqip, serbisht, gjermanisht), tel: +377-44-609 347)

donat.ebert@avokatgjerman.com (gjermanisht, anglisht), tel: +386-49-609 347 

Dr. Donat Ebert avokat gjerman office-ebert@email.de

Dr. Donat Ebert
avokat gjerman
donat.ebert@avokatgjerman.com