Problemák német hagyatékkal?

Problemák német hagyatékkal?

Mostanában kettő olyan ügyem volt, ahol örökösök akár több éven keresztül nem jutottak tovább abban, hogy érvényesítsék a rájuk eső részt a hagyatékból. Hozzám fordultak és viszonylag rövid időn belül sikerült megoldani a problémát és a pénz is folyt be.

Miért sikerült ez ilyan gyorsan? Biztos, hogy nem azért, mert varázsló lennék. Nem vagyok az, csodatevő sem vagyok.

Inkább azért sikerült, mert jól tudok kommunikálni. Beszélem a német nyelvet, mert ez az anyanyelvem. Beszélem a jogi nyelvet, mert ez a szakmám. Felteszem a jó kérdéseket, mert tíz éve főleg öröklési joggal foglalkozom és tudom, hogy hol merülhet fel probléma. Nekem tudják megmondani a „kintiek“, hogy mi hiányzik még Magyarországról, miért kell mire várni, tudom, hogy honnan kell szerezni az esetlegesen hiányzó papírokat.

És egyenrangú vagyok akárkivel, aki Németországban egy örökösödési üggyel foglalkozik, hiszen német ügyvéd vagyok. És ők érzik, hogy engem hülyének nézni nem fog mükődni. 

Sok év során tapasztaltam, hogy más országban megfelelő nyelv- és szakmai tudás nélkül örökösödési igényt érvényesíteni nem megy könnyen, ha egyáltalán. És/vagy fennáll a veszély, hogy külföldről a rövidet fogjuk húzni – mert becsapják az embert, félrevezetik, eltitkolnak tényeket stb. Ez különben nem csak Németországban így van az, de ott nagyon nagy a veszély, mert a német öröklési jog szerint az örökösöknek kell intézni mindent, minden információt szerezni, kezdeményezni mindent. Bíróság, más hatóság, közjegyző nem nagyon segít. Más, mint Magyarországon, ahol gyakorlatilag a közjegyző feladata a hagyatéki eljárást lebonyolítani. 

Ha Ön is örökölt Németországban és kisebb, nagyobb problémákba, nehézségbe ütközik akkor vegye fel a kapcsolatot velünk itt – hátha az Ön problémáját is gyorsan és alaposan lehet megoldani. 

Német ügyvéd

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt (D)
Ügyvéd (HU)
office-ebert@email.de

 

 

 

Hogy felel az örökös a tartozásokért a német öröklési jogban?

Hogy felel az örökös a tartozásokért a német öröklési jogban?

A magyar jogban van egy elég egyértelmű korlát:

7:96. § [Felelősség a hagyatéki tartozásokért]

(1) Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

(3) Az örökös a hagyatéki költségekért és a hagyatéki eljárás költségeiért saját vagyonával is felel.

A német öröklési jog megoldása más: az örökös a saját vagyonával felel minden hagyatéki tartozásért. Még egyszer: Az örökös minden hagyatéki tartozásért felel a saját vagyonával!

Ennek köszönhetően rejlik némilyen veszély abban, amikor az ember Németországban örökölne és el is fogadja az örökséget anélkül, hogy bármilyen fogalma lenne arról, hogy milyen veszély áll fenn. 

Ebből kifolyólag célszerű kompetens ügyvédet konzultálni, mikor értesülünk arról, hogy Németországban lehetnénk örökösök. 

Különben: ha már elfogadtuk az örökséget és csak később kiderült, hogy a hagyaték főleg tartozásokból áll, akkor is van megoldás, pl. a „hagyatéki felszámolási eljárás“. De ilyenkor nagyon rövid határidő van, úgyhogy lépni kell gyorsan. 

Ha segítségre van szüksége a német öröklési jogban, akkor itt tudná felvenni a kapcsolatot velünk. 

Dr. Donat Ebert
RechtsanwaltLawyer (HU, D)
office-ebert@email.de

Német hagyatéki eljárás – közjegyző vagy bíróság?

Német hagyatéki eljárás – közjegyző vagy bíróság?

Németországban van 16 tartomány. Ebből 15-ben a hagyatéki eljárás a járásbíróságnál  (Amtsgericht) van elhelyezve. Kizárólag Baden-Württembergben még hatályban van a szabály, hogy a közjegyző jár el. Baden-Württemberg a dél-nyugatban van, Sutttgart a főváros, más néven „Svábország“-nak is hívják. 

De Baden-Württembergben is meg fogják szüntetni ezt az állapotot és ott is 2018-tól a „rendes“ bíróságok fognak eljárni. 

Ha azt kérdezik tőlem, hogy melyik rendszer a jobb, akkor határozattan az lenne a válaszom, hogy én nem szeretem, mikor egy hagyatéki eljárás közjegyzőnél van. Miért? Ez már nehezebb kérdés. Nem akarok semmi rosszat feltételezni a közjegyzőknél, de én jobban szeretem, mikor egy teljesen semleges személy kezeli az eljárást. A közjegyzőnek is kell, hogy az legyen. De mi van, ha egy kollégája készítette a végrendeletet, amit mi megtámadunk. Vagy mi van, ha az ellenfél korábban a közjegyző ügyfele volt. Mi van ha…. Tudnék még sorolni. De – ahogy mondtam – nem akarok semmi rosszat feltételezni. Ez egy érzés inkább. Több tucatnyi sváb eljárás után talán ennél is több. 

Én kifejezetten szeretek tárgyalni azokkal, akik a bíróságon kezelik a hagyatéki eljárásokat. Azért is, mert ők különben nem bírók. Hanem „Rechtspfleger“-ek, valami a bíró alatt, de több, mint egy „jogi asszistens“. Nagyon kvalifikált emberek. De általában nem olyan arrogánsan kezelik az embert, mint ahogy nagyon sok némt bíróra vagy akár közjegyzőre is jellemző. Kvalifikáltok és gyakran kedvesek és segítókészek (ha az ember tudja, hogy kell velük bánni) – ez egy kellemes párosítás. 

Lehet, hogy nagyon sok más ember is így látja, mert 2018 megszűnik ez a „sváb különút“. 

Úgyhogy remélem, hogy 2017.12.31.-én elbúcsúzzunk egy sikeres évtől. De biztos, hogy megszűnik a sváb közjegyzők illetékessége a hagyatéki eljárásban. És ezért én már ünnepelni fogok. 

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt – ügyvéd (HU, D)
office-ebert@email.de

 

 

 

Német hagyatéki eljárás – kész katasztrófa

Német hagyatéki eljárás – kész katasztrófa

Német hagyatéki eljárs – kész katastrófa, igazán keveset segít, főleg a külföldön élő örökösöknek.

Már sokszor írtam róla, hogy a német hagyatéki eljárás teljesen másképpen mükődik, mint Magyarországon, de észre veszem, hogy az ügyfelek nem akarják elhinni. Azt gondolják, Németországban minden precíz, pontos és tiptop. Hát, ez sokszor, sok helyen igaz. A Németországban zajló öröklési hagyatéki eljárás sajnos nem olyan példa.

A hagyatéki eljárásban nagyon kevés történik. „Felbontják“ a végrendeletet – ha van olyan – és elküldik az erintetteknek, esetleg azzal a felszólítással, hogy nyilatkozzank arról, hogy esetleg visszautasítjak öz örökséget és milyen határidőn belül. De akkor a potenciális örökösök nem tudják, hogy mi tartozik az örökséghez. Vagy csak tartozás van? Amit az örökös is örököl – és amelynek felel – a saját vagyonával!

És utána?

Az örökösnek kell öröklési bizonyítvány ahhoz, hogy pédaúl a bankoknál fel tudják venni az örökölt pénzt. De az öröklési bizonyítványt kizárólag kérelemre adják ki. És ez egy eléggé formális, bonyolult procedúra, főleg külföldről. És ehhez érteni kell. 

Ha az öröklési bizonyítvány ki van adva, akkor további segítség nem várható az hagyatéki bíróságtól. 

Teljesen más, mint Magyarországon, ahol az örökösökre vár egy hagyatéki tárgyalás, ahol a közjegyző az információk birtokában várja a feleket. 

Sockel jobb a magyar rendszer ebben a témában. De nem tudok arról, hogy a német törvényalkató tervezne bármilyen reformot. 

Így a feleknek máshol kell segítséget keresni. Erre vannak kompetens ügyvédek. 

Ha Önnek szüksége van segítségre egy német örökösödési ügyben, akkor itt találja az elérhetőségeinket. 

Német ügyvéd

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt (D)
Ügyvéd (HU)
office-ebert@email.de

 

 

Német ügyvéd – mindenhez ért?

Német ügyvéd – mindenhez ért?

Német ügyvédek átmentek egy kiváló képzésen, nagyon alapos, nagyon kemény és nagyon gyakorlatorientált. Aki ezt a képzést sikeresen befejezte, az tud valamit. Ez biztos. Különben ez a képzés teljesen azonos azzal a képzéssel, amit ügyészek és bírók kapnak, mivel Németországban „egységes“ a képzés.

De ettől egyszerűen nem lehet mindenhez érteni. Ehhez sok az ítélkezés, ami minden témában évente megszületik. És sok a szakirodalom, amit ismerni illene. 

Emiatt én speciáliztálódtam kettő jogágra, a büntetőjog és az öröklési jog. De a speciálizálódás nem jelenti azt, hogy más témában nem lennék jártas. Aki öröklési joggal foglalkozik természetesen ért a pereskedéshez. Ezen túl dolgoztam sokáig a szellemi alkotás jogában, a páyafutásom elején dolgoztam a gazdasági jogban. 

Ha Önnek problémája Németországban vagy a német jogban van, akkor érdemes időpontot kérni nálam egy 1 vagy 2 órás konzultációra. Amely alatt kiderül, hogy én tudok-e segíteni vagy tudok egy kollégát, aki kompetens ebben a témában – és akivel tudnék kooperálni ahhoz, hogy Önnek ne legyen nyelvi problémája. 

Itt talál minden elérhetőségünket. 

Német ügyvéd

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt (D)
Ügyvéd (HU)
office-ebert@email.de

 

 

 

 

 

Magyarok által írt végrendeletek Németországban

Magyarok által írt végrendeletek Németországban

Sok magyar él állandóan Németországban és megtartják a magyar állampolgárságot – adott esetben a német állampolgárság mellett (ami már egy pár éve símán lehet). 

Ha ezek a magyarok vagy akármilyen „nem-német“ állampolgárok írnak egy végrendeletet, gyakran előfordul, hogy nem tartják be a német öröklési jog által előírt a végrendeletekre vonatkozó formális követelményeket.

Sajnos ilyenkor a német hagyatéki bíróságok néha ahhoz az eredményhez jutnak, hogy a végrendelet nem érvényes. Ez nem korrekt.

Évtízedek óta a német nemzetközi magánjog egyértelműen előírja, hogy teljesen elegendő, ha végrendelet megfelel ennek a jogrendszernek, amelynek az örökhagyó az állampolgára. Ha az örökhagyó például magyar és német állampolgár, akkor elég, ha a végrendelet eleget tesz a magyar vagy a német jognak, amit a formális követelményeket illeti.

És ha adott esetben az örökhagyó német, magyar és US-amerkai állampolgár, akkor vagy a német, vagy a magyar, vagy az amerikai jog a mérvadó. 

Ezen nem változott meg az Európai Öröklési Rendelet sem, sőt, megerősíti azt, amit eredetileg a 1961 (!)-ből hágai egyezmény szabályozott. 

Ugyanaz igaz különben, ha a végrendelet külföldön íródott és megfelel annak a jogrendszernek, ahol az örökhagyó megírta.

Ha Önnek van egy ilyen problémája, akkor itt tudja felvenni a kapcsolatot velünk. 

Német ügyvéd

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt (D)
Ügyvéd (HU)
office-ebert@email.de

 

 

 

Információ megszerzése az örökösöktől

Információ megszerzése az örökösöktől

Németországban egy örökösödési ügyben az egyik legnagyobb probléma az, hogy tudunk információhoz jutni, különösen, amikor az örökösök nem akarnak kooperálni

Egy ujabb ítélet segít

2016.08.26.-án született egy ítélet az Oberlandesgericht Hamm-tól (hammi ítélótábla), ügyszám: 15 W 73/16, amelyben a bíróság megállapította, hogy mint hagyományos, mint kötelesrészre jogosult fordulhat a bírósághoz és kérheti az ügyiratokat, beleértve az „értékűrlapot“. Az „értékűrlap“-ban az örökösnek kell precíz adatokat adni, amelyek kellenek ahhoz, hogy a bíróság tudjon kiszabni az öröklési bizonyítvány költségét. Ez a költség függ a hagyaték értékétől – így lehet, hogy az örökös leír valamit, amit eddig nem tudtunk.

Éljünk ezzel a jogosultsággal!

A kérelem, hogy a bíróság küldje az összes aktának a másolatait, célszerű német ügyvéden keresztül benyútani, mivel a bíróságok általában nem hajlandóak iratokat külföldre küldeni egyrész, másrészt nem biztos, hogy minden bíróságon már ismerik ezt az friss ítéletet. 

A bíróság költsége 10,- és 20,- € körül lesz, egy viszonylag átlátható összeg, amely jó arányban áll azzal, hogy mit esetleg többet fogunk megtudni az iratokból.

És viszonylag biztos, hogy a „kinti“ érintettek nem számítanak azzal, hogy Magyarországról fogják tudni megszerezni ezeket az információkat.

Ha tudok ebben segíteni, akkor kérem, itt vegyék fel a kapcsolatot velem. Vagy írjon emailt: nemetugyved@email.de

Sok szerencsét az ügyéhez kiván

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt/ügyvéd (HU, D)
office-ebert@email.de

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarul beszélő német ügyvéd a Corvin téren Budapest

Magyarul beszélő német ügyvéd a Corvin téren Budapest

A Corvin tér Budapest szívében van, nincs messze a Battyány tértől, Budán, Víziváros. A piros metróval könnyen elérhető, az M 2 megállótól csak a Fő utcán kell sétálni, kb. 300 méter, a Lánchíd felé. Szilágyi Dezső tér után – ahol a szép református templom van – lesz a Corvin tér.

Az irodámban adok Önöknek tanácsot magyar nyelven. A főprofilom a német büntetőjog és az öröklési jog, de más témában is lehet, hogy tudok segíteni, kérdezzenek rá.

Ha fel akarják venni a kapcsolatot az ügyvédi irodámmal, akkor itt találnak minden elérhetőséget, de talán a mobil a legegyszerűbb: 06-20-981 22 07.  

Dr. Donat Ebert

Dr. Donat Ebert
Ügyvéd – Rechtsanwalt
office-ebert@email.de

kötelezettség mentességi igazolás német NAV-tól öröklési ügynél

Kötelezettség mentességi igazolás német NAV-tól öröklési ügynél

Évek óta kerestem a jó magyar fordítást erre a szép német szóra: „Unbedenklichkeitsbescheinigung”, röviden „UB”. Jobb hiányából szó szerint lefordítottam mindig „aggálymentességről szóló igazolás”-ként. És elmagyaráztam, hogy ez mit jelent:

Ha külföldön él az örökös, minden intézmény, amely gondoskodik a pénzről (bankok, biztosítások) felelős arra, hogy az örökösödési adó ki legyen fizetve. És ha esetleg egy bank kifizetne egy összeget külföldre, anélkül, hogy tisztázódott volna az adó, akkor maga az intézmény, sokszor a bank, felel az adóért. Azért kérnek a bankok a német NAV-tól egy ilyen bizonyos igazolást, hogy nem áll fenn aggály az ellen, hogy kifizessék.

Erre az igazolásra várni kell, általában egy, két hónapon belül kiállítják (volt már olyan is, hogy négy hónapig kellett várni, de akkor több százezer euróról volt szó).

Mikor mostanában újra elmagyaráztam egy ügyfélnek, hogy miért nem fizeti a német bank a pénzét és hogy mi ez az „UB”, akkor kapásból mondta, hogy Magyarországon ezt „kötelezettség mentességi igazolás”-nak hívják. Akkor végre megtudtam, hogy kell ez a jövőben lefordítani – és Ön is tudja most, hogy esetleg miért nem jut azonnal a Németországban örökölt pénzéhez.     

Különben természetesen akkor könnyebb kiállíttatni egy ilyen igazolást, ha maga az adókötelezett kooperál és időben beadja be bevallását.

Ha azonban az örökölt összeg kevesebb vagy esetleg egyenlő azzal az összeggel, amelyből nem kell adózni, akkor ez a procedúra sokkal egyszerűbb.  

Ha még bármilyen kérdése lenne a német örökösödési jogot illetően, akkor szívesen állok a rendelkezésére. Itt találja az elérhetőségeimet.

Dr. Donat Ebert RechtsanwaltLawyer (HU, D) office-ebert@email.de

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt Ügyvéd (HU, D)
office-ebert@email.de

 

Örököltem Németországban – és nagyon csalódtam a németekben!

Örököltem Németországban – és nagyon csalódtam a németekben!

Már nem tudom követni, hány ilyen ügyem volt már: Egy magyar állampolgár örökölt Németországban, minden „simán” megy, jön szép pénz a többi örököstől, minden rendben van – csak éppen egy picike rossz érzés van, hogy esetleg valami mégsem stimmelne.

Csak „biztonság kedvéért” fordulnak hozzám, sokáig nem is találtak magyarul beszélő német ügyvédet, aki öröklési joghoz értene.

Gyakran az első beszélgetés alatt már kiderül, hogy nem lehet igaz, amit mondtak a „kintiek“ az ügyfélnek és egy pár telefon után már biztos, hogy a németek hazudtak az ügyfélnek. Más szóval: becsapták, illetve próbálták becsapni, mert a legtöbb esetben lehet még korrigálni és sikerül megkapni, ami jár az ügyfélnek.

Ilyenkor csodálkoznak a magyarok, hogy a németek között is vannak csalók. Vannak. Főleg amikor nagyobb összegekről van szó. És amikor könnyű dolognak tűnik becsapni a másikat: a magyar örökös nem ért a német joghoz, bármit lehet mesélni neki, hogy mit mond állítólag a német jog, talán nem beszél vagy nagyon keveset idegen nyelvet, nem talál német ügyvédet, akivel tudna kommunikálni stb. És esetleg már örül nagyon harmincezer eurónak. Hát, akkor éppen „elfelejtődött” szólni a „hűlye magyar”-nak, hogy  tulajdonképpen 300.000,- €-ról lenne szó. Volt már ilyen eset nálam. Nem vicc.

Nem mondom, hogy a honfitársaim mind csalók. Annyi rossz ember van a mi népünkben, mint bárhol.

De amikor német öröklési jogról van szó, akkor mindenképpen érdemes valakihez fordulni, aki ért hozzá, aki az Ön oldala van és akivel tudnak kommunikálni. Különben van esely arra, hogy nem úgy járnak, ahogy kellene. Mert a német törvény így mondja vagy mert az örökhagyó így akarta.

Ha Önnek van egy örökösödési ügye Németországban, akkor szívesen állok a rendelkezésére.

Német ügyvéd

Dr. Donat Ebert
Ügyvéd D + HU
nemetugyved@email.de

Halotti bizonyítvány Németországban

Halotti bizonyítvány Németországban

A halotti bizonyítványt Németországban az a hatóság állítja ki, amely helyileg illetékes. A helyi illetékesség attól függ, hol történt a haláleset és nem az a tény, hogy hol volt az illető bejelentve. Ha valaki Kölnben volt hivatalosan bejelentve és meghalt Kielben egy kocsibalesetben, akkor a kieli hivatal adja ki a halotti anyakönyvi kivonatot. 

Azt a kérdést, hogy ki jogosult egy halotti bizonyítványt kérni, 62. szakasz Personenstandsgesetz (PStG) szabályozza. A közeli rokonokon kívül mindenki, akinek „jogi érdeke“ fűződik hozzá, amelyet „valószínűsíteni“ kell. 

Egy halotti bizonyítvány költsége 10,- és 12,- € között van, ez függ a hatóságtól (Hamburgban 12,- €, Berlinben 10,- €, ne kérdezze, miért). Következő példányok 5,- €-ba kerülnek. Online lehet rendelni, de csak akkor, ha a rokonok kérik. 

Ha Önnek bármilyen kérdése, problémája van a német öröklési joggal kapcsolatban, akkor szívesen segítek, akár Budapesten, magyar nyelven. 

Német ügyvéd

Dr. Donat Ebert
Ügyvéd D + HU
nemetugyved@email.de

 

vége a kapcsolatnak – de mégis örökös

Vége a kapcsolatnak – de mégis örökös maradna az élettárs?

A német jog előírja, ha egy házastárs végrendeleti örökös, akkor válás után a végrendelt azon része, ahol a házastárs örökösként szerepel, érvénytelenné válik. 

De mi van, ha a társ nem élt házasságban az örökhagyóval, mikor megírta a végrendeletet?

A frankfurti ítélőtábla hozott ítéletet egy érdekes ügyben:

Az örökhagyó élt élettársi viszonyban a partnerével, mikor megírta a végrendeletet. Később osszeházasodtak, majd 26 év múlva el is váltak. 

A bíróság úgy döntött (ügyszám: 20 W 332/14, 2016.02.16), hogy a BGB azon része, amely azt mondja, hogy válás után érvénytelen a házastárs kinevezése mint örökös, nem alkalmazandó erre az esetre. 

A korábbi élettárs, későbbi feleség és még később elvált feleség marad végrendeleti örökös.

Ha bármilyen kérdése van a német öröklési jogog illetően, akkor itt tudja felvenni a kapcsolatot velünk. 

Dr. Donat Ebert Rechtsanwalt - Ügyvéd nemetugyved@email.de

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt – Ügyvéd
nemetugyved@email.de

 

Érvényes végrendelet noteszben

Érvényes végrendelet noteszben 

 A kölni ítélőtábla mostanában úgy döntött, hogy egy végrendelet akár egy sima noteszben – amelyben az örökhagyó általában telefonszámokat és egyebeket szokott leírni saját magának – is lehet érvényesen létrehozni ügyszám: 2 WX 12/16, 2016.02.22).

Az adott esetben a leírtak tartalmazták a „végrendelet” és „egyetlen örökösöm” szavakat, ráadásul az szerző alá is írta a sorokat – a többi jegyzetet soha nem írta alá.

A bíróság úgy ítélte, hogy ez elegendő arra, hogy lehessen megállapítani, hogy itt a szerző az utolsó akaratát akarta lefektetni.

Ha szüksége van tanácsra a német öröklési jogot illetően, akkor itt tudja felvenni a kapcsolatot velünk. 

Dr. Donat Ebert Rechtsanwalt - Ügyvéd nemetugyved@email.de

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt – Ügyvéd
nemetugyved@email.de

 

Öröklés külföldön

Öröklés külföldön

 

Amennyiben Ön örökölt külföldön és kell segítség, akkor szívesen állok a rendelkezésre:

Dr. Donat Ebert Rechtsanwalt - Ügyvéd nemetugyved@email.de

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt – Ügyvéd
nemetugyved@email.de