Sa kohë mund të mbahet dikush në paraburgim në Gjermani ?

Sa mund të zgjasë paraburgimi në Gjermani ?

Si në çdo vend të civilizuar e keqja që shteti mund të bejë me një qytetar është të I’a marre lirinë e tij.

Pikerisht kjo ndodh kur dikush është në mbajtje,për më tepër liria e tij është  marrë pa nje vendim përfundimtar.Dhe – si ne te gjithë duhet të dinë dhe respektojnë – të gjithë duhet të konsiderohen të pafajshëm derisa një gjykatë thotë ndryshe në fjalinë e fundit.

Kjo është arsyeja pse në qdo rast të paraburgimit autoritetet janë të detyruara për një procedurë të shpejtë.Prokuroria do të bejë gjithqka për të paraqitur aktakuzën sa me shpejt që jetë e mundur dhe gjykata duhët të përgatisë seancë dëgjimore në rastin.

Cfarë do të thotë kjo në të vërtetë ?

Mesatarisht,rastet jo shumë të komplikuara aktakuza duhet të jetë e gatshme dhe të paraqitet në gjykatë dhe gjykata ka për të rregulluar gjithcka për seancën gojore brenda tre muajve.Në praktikë ne shpesh përjetojmë se e gjithë procedura do të zgjasë deri në fund të muajit të katërt.Dhe unë shpesh nuk mund të të ndihmojë të kesh pershtypjen se te dy institucionet e kanë bëre me qëllim duke e ditur se këshilli ndoshta nuk duhet të apelojë kundër këtij tejkalimi të afatit.

Në raste të ndërlikuara,me më shumë të dyshuar,dëme të larta,organizata më të mëdha kriminale etj,paraburgimi mund të zgjasë për gjashtë muaj.

Pas gjashtë muajsh paraburgimi mund të mbahet vetëm kur ka rrethana të veçanta që justifikojnë lënien në fuqi të paraburgimit.Kjo zakonisht mund të ndodhë vetëm në rastet e krimeve të rënda dhe/ose rrethana shumë të jashtëzakonshme. Atëherë ajo mund të jetë e pranueshme se prokuroria ka nevojë për më shumë kohë për të finalizuar aktakuzën.

Natyrisht ne gjithmonë duhet të kontrollojmë të dhënat e rastit konkret.

Kontakt: Xhavit, +386 49 48 77 77.

Dr. Donat Ebert Rechtsanwalt - Avokat donat.ebert@avokatgjerman.com

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt – Avokat
donat.ebert@avokatgjerman.com

Paraburgim ne Gjermani –Qfarë të bëni?

Paraburgim ne Gjermani –Qfarë të bëni?

Në zyrën time rregullisht vinë gra,të aferm,vëllezër e motra,prindër,sepse një nga të dashurit e tyre është duke u mbajtur në Gjermani.

Shpesh ata janë të dëshpëruar,sepse partneri I tyre është në paraburgim në Gjermani dhe ata nuk kanë asnjë të dhënë çfarë të bëjnë, çfarë të presin, çfarë mund të jetë ndëshkimi etj.

Kolegët jashtë vendit në të vërtetë shpesh nuk mund të ju ndihmojnë ,sepse padyshim se ata kanë më pak përvoja me procedurat penale gjermane  dhe ata nuk guxojnë të japin këshilla ose informacion e cila është e kuptueshme dhe e saktë.Sistemet ligjore edhe brenda Be-së janë shumë të ndryshme nga njëri-tjetri për të dhënë këshilla në lidhje me një ndjekje penale në një vend tjetër.

Provo dhe  merr sa me shumë informata të jetë e mundur: Në cilin burg ndodhet ? çfarë është numri I çështjës? Çfarë dyshimi kanë kundër tij?

Sapo personi të dërgohet në mbajtje,atij do të I caktohet një këshillë nga gjykata.A keni emër të kolegut? A ke folur me të? Si mund të arrish atë? Numrin e telefonit? E-mail adresën ?

Në rend të parë, është gjë e mirë që ai ka nje mbrojtës afër tij. Kjo do të parandalojë gjërat më të këqija,si rrëfimi pa avokat etj. Mbrojtësit e caktuar nga gjykata nuk duhet të jenë të këqinjë, shumë prej tyre janë aq te përkushtuar dhe kompetent si të zgjedhurit.

Përgatituni që paraburgimi ndoshta do të mbështetet për disa muaj.

Nëse keni nevojë për informacion të mëtejshëm apo këshilla, mos hezitoni të kontaktoni me mua.Do të përpiqëm të ju ndihmojë.

Për pyetje ju lutemi na kontaktoni: Xhavit, +386 49 48 77 77. 

Dr. Donat Ebert Rechtsanwalt - Avokat donat.ebert@avokatgjerman.com

Dr. Donat Ebert
Rechtsanwalt – Avokat
donat.ebert@avokatgjerman.com