Paraburgim ne Gjermani – Qfarë të bëni?

Paraburgim ne Gjermani – Qfarë të bëni?

Paraburgim ne Gjermani – Qfarë të bëni?

Në zyrën time regullisht vinë gra,të aferm,vëllezër e motra, prindër, sepse një nga të dashurit e tyre është duke u mbajtur në Gjermani.

Shpesh ata janë të dëshpëruar,sepse partneri I tyre është në paraburgim në Gjermani dhe ata nuk kanë asnjë të dhënë çfarë të bëjnë, çfarë të presin, çfarë mund të jetë ndëshkimi etj.

Kolegët jashtë vendit në të vërtetë shpesh nuk mund të ju ndihmojnë ,sepse padyshim se ata kanë më pak përvoja me procedurat penale gjermane  dhe ata nuk guxojnë të japin këshilla ose informacion e cila është e kuptueshme dhe e saktë.Sistemet ligjore edhe brenda Be-së janë shumë të ndryshme nga njëri-tjetri për të dhënë këshilla në lidhje me një ndjekje penale në një vend tjetër.

Provo dhe  merr sa me shumë informata të jetë e mundur: Në cilin burg ndodhet ? çfarë është numri I çështjës? Çfarë dyshimi kanë kundër tij?

Sapo personi të dërgohet në mbajtje,atij do të I caktohet një këshillë nga gjykata.A keni emër të kolegut? A ke folur me të? Si mund të arrish atë? Numrin e telefonit? E-mail adresën ?

Në rend të parë, është gjë e mirë që ai ka nje mbrojtës afër tij. Kjo do të parandalojë gjërat më të këqija,si rrëfimi pa avokat etj. Mbrojtësit e caktuar nga gjykata nuk duhet të jenë të këqinjë, shumë prej tyre janë aq te përkushtuar dhe kompetent si të zgjedhurit.

Përgatituni që paraburgimi ndoshta do të mbështetet për disa muaj.

Nëse keni nevojë për informacion të mëtejshëm apo këshilla, mos hezitoni të kontaktoni me mua.Do të përpiqëm të ju ndihmojë.

Për pyetje ju lutemi na kontaktoni: Xhavit, +386 49 48 77 77.

Dr. Donat Ebert

Ügyvéd - Rechtsanwalt (HU, D)

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow