Az öröklési bizonyítvány a német öröklési jogban

Az öröklési bizonyítvány a német öröklési jogban

Az öröklési bizonyítvány a német öröklési jogban

Az öröklési bizonyítvány („Erbschein”) a német öröklési jogban egy olyan okirat, amely az illetékes járásbíróság („Nachlassgericht”, nem közjegyző!) kérelemre kiállít.

A bizonyítvány egyik főfunkciója, hogy egy örökös tudja igazolni, hogy ő mint örökös jogosult, például arra, hogy felvegyen pénzt az örökhagyó bankszámlájáról: Az öröklési bizonyítvány birtokában az ebben jogosultként nevezett személy tud rendelkezni a hagyaték felől.

A bizonyítvány elsősorban egy „látszat”, egy „fikció”, hogy valaki örökölt. Aki egy ilyen okirat alapján kiadott valamit, kifizetett pénzt stb., hivatkozhat arra, hogy jóhiszeműen járt el és nem felel, ha később kiderülne, hogy az öröklési bizonyítvány megsem tükrözi a valódi jogi helyzetet.

Az okirat nevezi, hogy ki örökölt milyen arányban és mi alapján – törvényes vagy végrendeletes öröklés. Ha az illető egy végrendelt alapján örökölt, akkor az okirat pontosan említi a végrendelet dátumát.

Ha a „Nachlassgericht” (hagyatéki bíróság) később értesül arról, hogy például megtaláltak egy későbbi, eltérő végrendeletet vagy az addigi tudomás ellenére létezik egy végrendelet, akkor „bevonja” az öröklési bizonyítványt vagy hivatalosan „érvénytelennek” nyilvánítja.  

Ha bármilyen kérdése lenne, akkor itt tudja felvenni a kapcsolatot velünk. 

 

Dr. Donat Ebert

Ügyvéd - Rechtsanwalt (HU, D)

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow