Trashegimia ne shtetin gjerman

Trashegimia ne shtetin gjerman

Trashegimia ne shtetin gjerman

A keni trashëguar në Gjermani?

A keni probleme me gjykatat gjermane dhe banka?

Kontakt:

(shqip, serbisht, gjermanisht), tel: +377-44-609 347)

(gjermanisht, anglisht), tel: +386-49-609 347)

Dr. Donat Ebert

Ügyvéd - Rechtsanwalt (HU, D)

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow